Formandens såt.

Så er efteråret over os med en voldsom storm som har givet en del problemer med væltede træer mm. Men heldigvis ingen personskader!
Vi er jo heldigvis i gang med en dejlig jagtsæson som forhåbentlig fortsat byder på en masse oplevelser i gode venners lag. Vi er jo i den heldige situation som jægere, at efteråret som af mange opfattes som en trist og mørk tid, for os er det stik modsatte. Vi nyder naturen i fulde drag uanset vind og vejr, da det jo aldrig er vejret der er noget i vejen med, men kun påklædningen. Vores forhåbninger til sæsonen er gode da vejret har været godt i vildtets ynglesæson, så vi kan i hvert fald håbe på at vildtbestanden er lige så god som sidste år. Det skal så selvfølgelig tilføjes, at vi gerne ser en fremgang i småvildtbestanden som har været noget lav de seneste år, men det er selvfølgelig en meget kompleks problemstilling der kræver en indsats på flere forskellige fronter.

Med hensyn til vildtbestandene, ser det ikke ud til, at der er nogle ændringer i forhold til sidste år - så det tegner i hvert fald til at blive en god sæson igen i år. Specielt gåsejagten er der mulighed for bliver endda bedre end sidste år da der har været rigtig mange ynglende grågæs i Midtjylland i år. Det er jo en tendens vi har set de senere år at ”storvildtet” blandt fugle og pattedyr klarer sig godt medens småvildtet klarer sig dårligt. Det er selvfølgelig træls med den tilbagegang af småvildt vi har haft i nogle år, men vi skal også huske at glæde os over at der er positive elementer i vores jagtmuligheder, og vi kan jo håbe på, at de mange tiltag med biotopforbedringer der er rundt omkring vil betyde, at udviklingen vender.

Til slut vil jeg ønske jer alle en fortsat god jagtsæson med et KNÆK OG BRÆK !

Kurt Kofoed


Flugtskydningsudvalget.


Det har været en forholdsvis normal sæson forstået på den måde, at der nok har været lige så mange ude at skyde som der plejer, dog har der ikke været så mange kursister og events som sidste år og april måned har som sædvanligt været noget tyndt besøgt.  Bemandingen har fungeret, men det kunne nu være dejligt, hvis vi kunne finde nogle flere der ville hjælpe på banen. Man behøver jo ikke at melde sig ind i udvalget, hvis man synes det er for meget, men bare det, at der var en 3 - 4 stykker mere at trække på, ville betyde en betydelig aflastning for dem der altid trækker det store læs, så det ikke var så stor en belastning for dem og deres familie.
Sæsonafslutningen i august var som sædvanlig godt besøgt og vi havde en rigtig hyggelig afslutningsfest i august.
På udvalgets vegne.

Jan Kristensen